Pangangalaga sa Sarili ng Mental para sa mga Nanay na may Mga Karera

Bumalik sa Mga Post

Sinulat ni Ashley van der Pouw Kraan

Alam nating lahat na ang mga ina ay gumagawa ng isang daang iba't ibang bagay para sa kanilang mga pamilya araw-araw. Nakahanap sila ng oras upang makipaglaro sa mga bata, tapusin ang mga gawain, mag-ehersisyo, plano sa pagkain, grocery shop, ihatid at sunduin ang mga bata mula sa kanilang mga aktibidad pagkatapos ng paaralan, gumawa ng mga appointment sa beterinaryo at harapin ang lahat ng iba pang mga hinihingi ng araw-araw. araw-araw na buhay - at kadalasan ay nagagawa nila ang lahat ng ito pagkatapos isang mahabang araw ng trabaho.

Ang abalang iskedyul na ito ay maaaring maging napakalaki para sa pinaka-organisado at masigla ng mga ina at maaaring humantong sa mga damdamin ng pagkabigo, pagkabalisa at kahit pagka-burnout.

Ito ang mga uri ng damdamin na gustong tulungan ni Nadine Stille na iwasan ng lahat ng working moms.

Si Stille ay isang Holistic Happiness Coach para sa mga stressed na mama na may mga karera. Muli niyang binibigyang lakas ang mga ito para sa higit na kagalingan, tagumpay, at kagalakan sa kanilang sariling mga termino. Kamakailan ay nasiyahan ang SCWIST sa pagho-host kay Stille nang ihatid niya ang kanyang 'Mental Self-Care for Mamas with Careers' workshop.

Ang pagiging isang ina na may karera ay may kasamang kakaibang hanay ng mga hamon at inaasahan. Ang stress at iba pang negatibong damdamin (tulad ng pagkadismaya, pagkainip, at 'mom-guilt') ay nakakaapekto sa kung gaano tayo kasaya at produktibo sa ating personal at propesyonal na buhay.

At sa mga nakababahalang sitwasyong iyon, madalas na tayo ang ating pinakamasamang kaaway sa halip na ang ating pinakamabangis na cheerleader.

Sa panahon ng workshop, itinuro sa amin ni Stille na oras na para tratuhin natin ang ating sarili nang may kabaitan at empatiya; tulad ng pagpapakita namin ng pang-unawa, paghihikayat, at pagmamahal sa aming mga anak kapag sila ay nahihirapan. Pagkatapos ng lahat, mas magiging matagumpay AT mas masaya tayo kapag kumilos tayo dahil sa kabaitan at pagmamahal, kaysa sa negatibiti at takot.

Panoorin ang buong workshop dito:

Gusto mo bang matuto pa? Maaari kang kumonekta kay Nadine sa LinkedIn at Instagram.


Sa itaas