Gawing Posible ang DIVERSITY sa Iyong Trabaho

Bumalik sa Mga Post
Gawing Posible ang Diversity Poster ng workshop

Gawing Posible ang DIVERSITY

Nakikipagtulungan ang SCWIST sa mga organisasyon ng STEM upang maakit ang iba't ibang talento at lumikha ng mga kultura sa lugar ng trabaho kung saan ang lahat ay umunlad.

Atlantic EDI Advancement

Ang aming Make Diversity Possible workshop ay naihatid kamakailan bilang bahagi ng Samahan ng mga Propesyonal na Inhinyero at Geoscientist - New Brunswicktaunang pangkalahatang pagpupulong at pagpupulong ng propesyonal na pag-unlad noong Pebrero ng 2023. Kasama sa sesyon ang mga pangunahing natuklasan at mga iminungkahing aksyon mula sa workshop ng Diversity by Design na ginanap para sa 130 inhinyero at geoscientist sa rehiyon ng Atlantiko noong Disyembre ng 2022. Mahigit 200 kalahok ang natutong sumulong equity, diversity and inclusion (EDI) sa kanilang mga lugar ng trabaho.

Bilang unang hakbang, hiniling sa mga kalahok na pag-isipan kung bakit napakahalaga ng EDI at kung paano nila matutugunan ang mga hadlang.

"Isipin mo ang iyong organisasyon bilang isang ecosystem. Kung mas maraming biodiversity, mas malakas ang ecosystem," sabi ng isang respondent.

"Ang pamumuno at pangako sa organisasyon ay ganap na kritikal sa tagumpay," sabi ng isa pa. “[Kailangan namin] ng isang pinag-ugnay na plano mula sa itaas hanggang sa ibaba … upang baguhin ang kultura ng organisasyon at isulong ang pagtanggap ng pagkakaiba-iba.”

Sa pag-iisip na ito, ang mga kalahok ay nagsagawa ng brainstorming ng mga paraan upang maisulong nila ang EDI sa kanilang mga lugar ng trabaho. Nakaisip sila ng ilang ideya na maaari nilang simulan na ipatupad, kabilang ang paglikha ng kamalayan, pagtuturo at pagbabahagi ng kaalaman, pag-akit at pag-recruit ng magkakaibang talento, pagtugon sa bias sa lugar ng trabaho, pagbibigay ng mga network ng suporta, mentoring at allyship, at pagpapatupad ng mga patakaran upang suportahan ang pagkakaiba-iba at lumikha ng inklusibong lugar ng trabaho. mga kultura.

"Kailangan nating maging handa na gumastos ng personal na kapital at tumawag ng mga hadlang kapag nakatagpo natin sila," buod ng isang kalahok. 

"Ito ay kagiliw-giliw na makita ang mga resulta ng walang malay na aktibidad ng bias at mga tanong sa survey na ginawa namin bago ang workshop at marinig ang tungkol sa mga karanasan ng iba na may kaugnayan sa pagsasama at mga hamon," sabi ng isang kalahok pagkatapos ng workshop.

"Ang pagsasanay na ito ay dapat ibigay para sa higit pang mga kumpanya ng engineering, at ang mga nakatataas na pinuno ay dapat lumahok upang ipakita ang kanilang pangako sa EDI sa STEM," dagdag ng isa pa.

"Nagustuhan ko kung paano nagkaroon ng maraming uri ng pakikipag-ugnayan," sabi ng isa pang kalahok. "[Ito] ang nagpaisip sa akin ng mas malalim."

Pagsuporta sa Hinaharap na EDI Champions

Kasama rin sa seryeng ito ng Atlantic workshop ang isang session para sa mga senior engineering design students sa University of New Brunswick (UNB).

Nang tanungin tungkol sa EDI, ang mga mag-aaral sa disenyo ng senior engineering ng UNB ay nagkaroon ng matinding damdamin tungkol sa kahalagahan nito.

"Ang iba't ibang background ay nag-iiba sa pag-iisip ng mga tao," sabi ng isang estudyante.

"Ang sangkatauhan sa kabuuan ay magkakaiba at kailangan nating igalang iyon," dagdag ng isa pa.

Marahil ang kanilang reaksyon ay nagmula sa katotohanan na karamihan sa mga kalahok ay nagpahiwatig na sila ay nakaranas ng ilang uri ng pagkiling at diskriminasyon na may kaugnayan sa kanilang edad, kasarian, etnisidad, oryentasyong sekswal, pisikal na kapansanan, kalusugan ng isip, relihiyon, neurodiversity at katayuan sa lipunan/ekonomiya.

Bilang bahagi ng workshop, ang mga mag-aaral ay binigyan ng mga mapagkukunan ng EDI. Ang mga mag-aaral ay nagpapasalamat, dahil higit sa kalahati sa kanila ang nagpahiwatig ng kanilang mga pangunahing priyoridad sa simula ng kanilang mga karera na nararamdaman sa loob ng EDI realm: pay transparency/pay equity, mga patakaran sa panliligalig sa lugar ng trabaho at mga pagkakataon sa pagsasanay sa kasanayan/propesyonal na pagpapaunlad. Ang mga programa sa mentoring, inclusive culture norms at team-building event ay mataas din sa kahalagahan.

Gumawa ng epekto sa iyong lugar ng trabaho

Ikaw ba ay isang organisasyon ng pananaliksik sa agham ng buhay? Isang engineering consulting firm? Isang kumpanya ng software technology? Isang entrepreneurship incubator? Isang propesyonal na asosasyon ng mga inhinyero, geoscientist o mga inilapat na mathematician? Isang pangkat ng mga senior engineering design students sa unibersidad? Isang kumpanya ng STEM na gustong makaakit ng mas magkakaibang talento sa iyong koponan?

Kung gayon maaari ka ring makinabang mula sa aming Gawing Posible ang DIVERSITY programa, na kinabibilangan ng access sa aming Diversity Awareness Tool, Diversity by Design Workshop at Roadmap of Solutions upang isulong ang equity, pagkakaiba-iba at pagsasama sa iyong lugar ng trabaho. Makipag-ugnayan sa amin para sa karagdagang impormasyon o para mag-book ng workshop para sa iyong team!

Dive Deeper with SCWIST

Maaari ring tuklasin ng mga kalahok ang aming STEM Diversity Champions Toolkit, Gawing posible mentoring community, lumahok sa aming taunang STEM Career Fair at makinabang mula sa mga ad ng trabaho na pinahusay na may kasamang wika upang makaakit ng mas magkakaibang talento kapag nag-post ka ng mga ad ng trabaho sa SCWIST Job Board.


Sa itaas