Hinahanap ng SCWIST ang mga Indigenous Outreach Coordinator (2 posisyon)

Pagkakataon ng Kontratista - Coordinator ng Katutubong Outreach

Description:
Ang pag-uulat sa Direktor ng Kabataan ng Pakikipag-ugnayan, ang Tagapangasiwa ng Katutubong Tagapag-ugnay sa Pamamahala
pag-unlad at pagpapatupad ng mga programa para sa mga katutubong kabataan na galugarin ang mga paksa ng STEM
pagsuporta sa pagpapatakbo ng umiiral na mga programa ng punong punong barko (Quantum Leaps, eMentoring, at mga workshop).
Termino ng kontrata: Enero 1, 2019 hanggang Disyembre 31, 2019 (12-buwang term)

Pangako sa oras:
Naghahanap ang SCWIST ng dalawang Indigenous Outreach Coordinator. Para sa bawat kontratista, ang mga karaniwang oras ay
isang average ng 5 oras bawat linggo, na katumbas ng 250 oras sa loob ng taon. Ang mga oras na ito ay mga pagtatantya at
Ang eksaktong oras ay matutukoy ng kontratista at Director Youth Engagement o ang Pangulo.

Kasama sa mga pananagutan ang:
• Paglinang ng mga ugnayan sa mga pangunahing stakeholder na kasangkot sa edukasyon sa agham ng mga Katutubong
mga pamayanan sa BC (alinman sa ibabang mainland o sa loob ng BC).
• Magdisenyo at maghatid ng mga makabagong mga programa sa STEM para sa mga kabataan ng katutubong. Bilang ito ay kasangkot sa bago
programming sa mga bagong komunidad, isang malaking kaganapan (dating tinatawag na IndGenius Camp) o
maraming mga maliliit na kaganapan (workshop) ay inaasahan na isinasagawa sa buong taon.
o Ang mga recruiting at pagsasanay sa mga boluntaryo upang tumakbo ang mga kaganapang ito ay maaaring kailanganin.
o Nagtataguyod ng mga kaganapan at nagbubuod ng puna para sa pag-uulat sa loob at panlabas
mga ahensya ng pagpopondo.
• Tumulong sa paghahanap ng mga pondo (halimbawa, mga gawad, sponsorship) para sa malaking kaganapan / kampo.
• Suportahan ang pagpapatakbo ng kasalukuyang mga programa sa kawalang-hanggan, Quantum Leaps (kumperensya ng karera ng STEM)
at online mentorship program (eMentoring) sa mga pamayanan na ito.
o Alinmang makilala ang mga kabataan sa mga pamayanan upang patakbuhin ang kumperensya ng Quantum Leaps
ang iyong suporta o sa mga boluntaryo ng kabataan ay nag-ayos ka ng dalawang kumperensya ng Quantum Leaps.
o Itaguyod ang paggamit ng mentorship program sa gitna ng mga potensyal na mentor at kabataan.
o Magmungkahi ng mga pagbabago o karagdagan sa mentorship program o Quantum Leaps upang mas mahusay
pangangailangan ng mga katutubong kabataan.
• Komunikasyon ng ms infinity program at pag-uulat ng mga aktibidad
o Mga programang "IndGenius" ng Rebrand (bagong pangalan, at makipagtulungan sa mga boluntaryo upang lumikha ng isang logo).
o Mag-ambag sa mga platform ng komunikasyon na walang hanggan (Twitter, Website, Newsletter,
Facebook). Tandaan: maaaring magbigay ng nilalaman na pagkatapos ay ibinahagi ng Vancouver Coordinator.
o Makilahok sa miting ng komite ng infinity committee sa pamamagitan ng tawag sa telepono / kumperensya ng video.
o Ulat sa pag-unlad sa pamamagitan ng mga ulat ng aktibidad na semi-buwanang, buwanang ulat sa pag-unlad at
isang buwanang invoice.
Lipunan para sa Babae sa Canada sa Agham at Teknolohiya
311- 525 Seymour Street
Vancouver, BC V6B 3H7

Compensation:
Ang Kontratista ay babayaran ng $ 28 bawat oras para sa tagal ng kontrata. Ang Kontratista ay dapat mag-isyu ng
invoice sa Lipunan ng Buwan at babayaran sa loob ng 14 na araw mula sa pagsusumite ng invoice.
Tandaan, dahil ito ay isang independiyenteng papel ng kontratista, ang Kontratista ay responsable para sa pagsampa at pagbabayad ng lahat
mga kinakailangang remittance hangga't naaangkop, kabilang ang buwis sa kita, buwis sa corporate, GST, Insurance sa Kompensasyon ng mga Manggagawa, Plano ng Pension at Employment Insurance. Ang Kontratista ay may pananagutan din sa pag-secure at pagpapanatili ng kanilang sariling seguro. Maaaring kabilang dito ang pangkalahatang seguro sa pananagutan, panloob na seguro sa paggamit ng sasakyan (kung gumagamit ng sariling para sa paglalakbay at pagtubos ng SCWIST) at Insurance ng Kompanya. (Lagyan ng tsek sa iyong tagabigay ng paneguro o tagapayo ng buwis para sa pinakamahusay na plano na ibinigay sa iyong saklaw ng trabaho sa kontrata.) Pagbabayad ng mga gastos Ang Trabaho ay gagantimpalaan para sa iba't ibang mga gastos na nagawa habang nagsasagawa ng mga responsibilidad sa ngalan ng Lipunan na ibinigay ng mga gastos na ito ay naaprubahan nang maaga sa pamamagitan ng ang Director Outreach o ang Pangulo. Ang pag-apruba ng anumang mga halaga sa ilalim ng $ 100 ay hanggang sa pagpapasya ng Kontratista sa bawat badyet ng programa. Ang feedback ng pagganap Ang pagganap ng Kontratista ay susuriin nang quarterly ng Direktor ng Kabataan ng Pakikipag-ugnayan. Suriin sa Mga Rekord ng Kriminal Ang kondisyon ng kasunduan sa kontrata ay may kondisyon sa matagumpay na pagpasa at pagpapanatili ng isang tseke na mga tala sa kriminal para sa mga nagtatrabaho sa mga mahina na tao. Ang lahat ng mga aplikante para sa posisyon na ito ay dapat magsumite sa isang tseke ng talaan ng kriminal sa Canada. Ang mga Aplikante na may umiiral na ulat ay maaaring magsumite ng kanilang talaan bilang kapalit ng isang bagong aplikasyon LAMANG KUNG KUNG ang kanilang umiiral na tala ay naipalabas ng mas mababa sa 5 taon mula sa huling araw ng kontratang ito. Walang gastos na natamo para sa aplikante.

Application Upang mag-apply sa papel na ito, mangyaring ipadala ang iyong resume at takip ng sulat sa: [protektado ng email] Ang mga aplikasyon ay susuriin bilang natanggap ngunit mangyaring mag-aplay sa Disyembre 10, 2018