Kumuha ng hanggang $10,000 para maka-hire para sa isang tech na tungkulin

Bumalik sa Mga Post

Naghahanap upang kumuha ng isang tao sa isang negosyo o tech na tungkulin?  

Innovate ang BC's Innovator Skills Initiative nag-aalok ng hanggang $10,000 bawat empleyado, bawat taon, para sa mga kumpanyang nakabase sa BC, mga startup at non-profit na kumuha ng mga kabataang propesyonal mula sa mga grupong hindi kinakatawan. Ang programa ay nag-uugnay sa mga mag-aaral at mga taong nakapagtapos na o may mga sertipikasyon sa industriya na may pagkakataong dalhin ang kanilang mga kasanayan sa isang kumpanyang naghahanap ng tulong.  

Mga karapat-dapat na employer: 

  • Ay isang BC-based tech na kumpanya o non-profit hiring para sa isang negosyo o tech na tungkulin. 
  • Ay isang BC-based na non-tech na kumpanya o non-profit hiring para sa isang tech na tungkulin. 
  • Ay isang post-secondary na institusyon na nakabase sa BC na kumukuha para sa isang tech na tungkulin.  
  • Isang lokal/rehiyonal na awtoridad na nakabase sa BC o kumukuha ng katutubong komunidad para sa isang tech na tungkulin 
  • Mag-alok ng mahalagang, bayad na karanasan sa trabaho sa kandidato. 
  • Mag-hire ng kandidatong nagpapakilala sa sarili bilang hindi gaanong kinakatawan (Katutubo, Itim at mga taong may kulay, 2SLGBTQQIA+, Neuro-diverse, Mga taong nabubuhay na may nakikita o hindi nakikitang kapansanan, Babae, Kabataan mula sa pangangalaga, Non-binary, Iba pa). 
  • Maaaring makatanggap ng hanggang sampung $10,000 na gawad para sa 10 iba't ibang empleyado bawat taon. 

Handa nang umarkila? Ang programang ito ay pinondohan ng Lalawigan ng British Columbia at inihatid ng Innovate BC. Simulan ang iyong aplikasyon araw na ito. 

Tanong? Ang FAQ tungkol sa programa ay matatagpuan dito

Kung mayroon kang anumang karagdagang tanong tungkol sa Innovator Skills Initiative, mangyaring makipag-ugnayan programs@innovatebc.ca.


Sa itaas