Nais magsumite ng isang panukala sa kaganapan sa SCWIST? Narito ang lugar upang magawa ito!

Mangyaring basahin ang aming Mga Alituntunin sa Komunikasyon at Mga Kaganapan bago isumite ang iyong kaganapan.

Mga Tala sa Timing:

  • Mangyaring magsumite ng form ng kahilingan sa mga kaganapan kahit tatlong buwan bago ang ipinanukalang petsa ng kaganapan