Lupon ng mga Direktor ng SCWIST: Tumawag para sa Mga Paghirang

Nakangiti ang babae sa camera habang nagbibigay ng high five hanggang tatlong kasama.

Ang SCWIST ay naghahanap ng mga direktor upang punan ang mga bakanteng puwesto sa board. Ang mga termino ng direktor ay magsisimula sa Hunyo 2023 at tatakbo sa loob ng dalawang taon.

Ang paglilingkod sa SCWIST Board of Directors ay isang kapana-panabik na pagkakataon upang magkaroon ng karanasan sa pamumuno, ipahayag ang iyong boses bilang isang babae sa STEM, at suportahan ang pananaw ng SCWIST na lumikha ng isang kapaligiran kung saan maaaring ituloy ng mga kababaihan at babae sa Canada ang kanilang interes, edukasyon, at karera sa STEM (science, technology, engineering, mathematics) nang walang hadlang.

Ang lupon ay binubuo ng 10 boluntaryong direktor. Binoto ang mga direktor sa taunang pangkalahatang pagpupulong (AGM) ng SCWIST, na gaganapin sa darating na Hunyo. Pakitandaan na ang lahat ng kandidato ay dapat na mga miyembro ng SCWIST na may magandang katayuan at dapat na makadalo sa karamihan ng mga buwanang pulong ng lupon. Habang ang pangunahing opisina ng SCWIST ay matatagpuan sa Vancouver, tinatanggap namin ang mga kandidato mula sa buong Canada dahil halos ginaganap ang mga pagpupulong. Ang mga direktor ay inaasahan ding dumalo sa mga aktibidad at kaganapan ng SCWIST kung posible.

Interesado? Mangyaring punan ang form sa ibaba upang mag-apply. 

Deadline ng Application: Abril 30, 2023 sa 11:59 PM

Paumanhin. Hindi na available ang form na ito.


Sa itaas