Lupon ng mga Direktor ng SCWIST: Tumawag para sa Mga Paghirang

Nakangiti ang babae sa camera habang nagbibigay ng high five hanggang tatlong kasama.

Ang SCWIST ay naghahanap ng mga miyembro ng board upang punan ang mga bakanteng lugar sa board. Magsisimula ang mga tuntunin sa Hunyo 2024 at tatakbo sa loob ng dalawang taon.

Ang paglilingkod sa SCWIST Board of Directors ay isang kapana-panabik na pagkakataon upang buuin ang iyong karanasan sa pamumuno at suportahan ang pananaw ng SCWIST na lumikha ng isang kapaligiran kung saan maaaring ituloy ng mga kababaihan at babae sa Canada ang kanilang interes, edukasyon, at karera sa STEM (science, technology, engineering, mathematics). ) nang walang mga hadlang.

Ang lupon ay binubuo ng mga boluntaryong direktor na bumoto sa taunang heneral ng SCWIST
meeting (AGM), na gaganapin sa darating na Hunyo. Pakitandaan na ang lahat ng kandidato ay dapat na mga miyembro ng SCWIST na may magandang katayuan (nabayaran na ang membership fee) at dapat na makadalo sa karamihan ng mga buwanang pulong ng lupon. 

Habang ang pangunahing opisina ng SCWIST ay matatagpuan sa Vancouver, tinatanggap namin ang mga kandidato mula sa buong Canada dahil halos ginaganap ang mga pagpupulong. Ang mga direktor ay inaasahan ding dumalo sa mga aktibidad at kaganapan ng SCWIST kung posible.

Ang paparating na taon ay isang kapana-panabik na panahon para sa SCWIST habang naghahanda ang organisasyon para sa isang makabuluhang paglipat. Ang Komite ng Nominasyon ay magpapadala ng mga komunikasyon sa email pagkatapos ng Abril 30, 2024, upang mag-iskedyul ng mga panayam sa mga aplikanteng isinasaalang-alang para sa mga bakanteng posisyon sa board.

Mangyaring punan ang form sa ibaba upang mag-apply. 

Deadline ng Application: Mayo 8, 2024 sa 11:59pm PDT

Paumanhin. Hindi na available ang form na ito.


Sa itaas