Matapos ang isang mahabang pagpapapisa ng itlog, ang STEM at Global Citizenship Education ay naging isang lalong laking konsepto sa buong mundo.