Kaganapan sa Pagpapahalaga ng Volunteer at Staff [Event Recap]

Bumalik sa Mga Post

Ang Kaganapan ng Volunteer & Staff Appreciation noong Hunyo 21 ay isang mahusay na tagumpay - ang mga diyos ng panahon ay ngumiti sa amin at nagkaroon kami ng isang napakagandang araw para sa isang piknik sa Stanley Park. Ang mga boluntaryo, kawani, direktor ng SCWIST ay bumagsak mula 10:30 am-2:00pm.

Ang pagkain ay kamangha-manghang mga piknik na pagkain na kahit na ang mga bata ay madaling bumagsak, at marami kaming natitira sa dulo. Mayroong tungkol sa mainit na araw, isang parke, at kumain ng isang tanghalian sa piknik.

Para sa mga maliliit, ang kalapit na palaruan ay sumenyas, at sa gayon ay inalam nila ang kanilang sarili sa jungle gym nang maraming oras. Ang natitira sa amin ay mayroong buhay na buhay na pag-uusap mula sa paglalakbay hanggang sa pag-network hanggang sa mga diskarte sa pagtatanggol sa sarili, pagsasanay sa pagtatanggol sa sarili para sa mga kababaihan at kung paano nito pinapataas ang kumpiyansa sa sarili, bukod sa iba pang mga paksa. Ang mga sa amin sa komite ng mga kaganapan ay nag-utak pa rin para sa mga ideya para sa mga kaganapan sa susunod na taon, at nakakuha kami ng ilang magagaling. Manatiling nakatutok!

Salamat sa lahat ng tumulong na maisakatuparan ang Kaganapang ito ng Pagpapahalaga at lalo na sa aming mga kahanga-hangang boluntaryo at kawani — maraming salamat sa lahat ng iyong ginagawa para sa SCWIST. Magkasama, kaya nating gawin ang lahat.


Sa itaas