Equal Futures 2022 – Gender Equality Summit

Bumalik sa Mga Post

Maraming miyembro ng pangkat ng pamunuan ng SCWIST ang nabigyang inspirasyon ng pagkakataong lumahok sa Equal Futures 2022 kasama ang mahigit 220 na dumalo mula sa mga organisasyon ng pagkakapantay-pantay ng kasarian sa buong Canada. Sumali ang SCWIST sa Equal Futures Network Canada ilang taon na ang nakararaan upang matiyak na ang mga boses ng kababaihan sa STEM ay maririnig sa buong bansa – at ang network ay lumaki na ngayon sa mahigit 500 organisasyon. Galugarin ang interactive na mapa ng network dito

Equal Futures Network Canada lumilikha ng isang plataporma para sa koneksyon at pakikipagtulungan upang himukin ang pag-unlad sa pagkakapantay-pantay ng kasarian mula sa baybayin patungo sa baybayin. Ang network ay bubuo sa momentum mula sa Beijing +25 Platform for Action, Women Deliver 2019 Mobilization Canada at Generation Equality Forum. Nagbibigay ito ng enerhiya at mga mapagkukunan upang lumikha ng mga tunay na koneksyon, magbahagi ng kadalubhasaan sa pagkakapantay-pantay ng kasarian, at magbigay ng liwanag sa gawain ng mga Canadian sa pamamagitan ng nakakahimok na mga kuwento ng pagbibigay-kapangyarihan. 

Ang Equal Futures 2022 Gender Equality Summit nakatutok sa pakikipagtulungan, sama-samang pagkilos at pagbuo ng komunidad sa magkakaibang mga kasosyo at stakeholder. Dagdagan ang nalalaman sa pamamagitan ng pagtuklas dito link ng RESOURCE upang tingnan ang pangunahing mga presentasyon mula kay Honorable Minister Marci Ien, mga spotlight ng kaalaman at panel discussion sa mga paksa kabilang ang: pagtugon sa karahasan na nakabatay sa kasarian, pagsusulong ng pagkakapantay-pantay ng kasarian sa pulitika ng Canada, pagbuo ng pagkakaisa sa mga katutubong komunidad, kalusugan at pagkakapantay-pantay ng kasarian, at intersectional na mga pananaw sa kasarian paggalaw ng pagkakapantay-pantay.  

Ang isang highlight ng summit ay ang pagsasara ng fireside chat kay Honorable Minister Maryam Monsef na dati nang bumisita sa SCWIST noong 2019 upang makipag-ugnayan sa mga STEM na kasosyo sa komunidad at matuto nang higit pa tungkol sa aming Gawing Posible ang Pagkakaiba-iba programang pinondohan ng WAGE (Women and Gender Equality Canada). Ang nakaka-inspire na chat na ito ay may kasamang mga personal na insight, kasama ang matinding paghihikayat sa lahat ng tagapagtaguyod na magpahinga kapag kinakailangan - upang mabawi ang lakas habang ipinagpapatuloy natin ang paglalakbay na ito patungo sa pagkakapantay-pantay ng kasarian.


Sa itaas