Ang SCWIST ay isang tagataguyod para sa Equity, Diversity and Inmissions (EDI) sa mga paaralan, unibersidad, negosyo at lipunan ng Canada, at sumusuporta sa mga pagsisikap na maisulong ang pagkakapantay-pantay para sa lahat, lalo na sa loob ng agham, teknolohiya, engineering at matematika (STEM).

Sinusuportahan namin at pinahahalagahan ang pagkakaiba-iba sa aming lupon ng mga direktor, panloob na komite, mga miyembro at kabilang sa aming mga boluntaryo; at hinahanap namin ang pagkakaiba-iba pati na rin ang karanasan kapag titingnan namin ang pag-upa ng mga kontraktor. Malugod naming tinatanggap ang mga kwalipikadong tao mula sa isang hanay ng mga background, pangkat ng edad, at antas ng karanasan. Sumusunod kami, at nagbibigay ng isang positibong impluwensya, para sa mga batas at etikal na patnubay tungkol sa pagkakaiba-iba, upang matiyak na ang pagkakaiba-iba ay ang pundasyon ng lahat ng ating ginagawa.

Nakikita namin ang pagkakaiba-iba sa loob ng aming samahan bilang hindi lamang isang magandang bagay na mayroon, ngunit bilang isang pag-aari na nagtataguyod ng mas mahusay na mga ideya, mas mahusay na mga programa at mas mataas na antas ng epekto at tagumpay.

Tinitingnan namin ang pagkakaiba-iba bilang isang malawak na hanay ng mga intersectionalities na kasama, ngunit hindi limitado sa: kasarian, kasarian, lahi, heograpiya, etnisidad, kultura, relihiyon, kita, edad, sekswal na oryentasyon, edukasyon, at kapansanan (tulad ng Batay sa Katayuan ng Babae Canada, Pagsusuri sa Batay sa Kasarian - link ng hyper https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/approach-approche-en.html ). At iba pang mga kadahilanan ng pagkakaiba-iba kabilang, ngunit hindi limitado sa: pagkakakilanlan at pagpapahayag, mga katangian ng genetic, laki ng katawan, katayuan sa pag-aasawa, katayuan ng pamilya, katayuan sa socioeconomic, functional kadalubhasaan, mga set ng kasanayan at opinyon sa politika.

Mayroon kaming isang malakas na kagustuhan na makipagtulungan sa mga grupo at mga organisasyon na nagbabahagi ng aming mga halaga, at hiniling na ang lahat ng aming mga ginustong mga kontratista at vendor ay kumpleto ang pagsasanay sa Gender-Based Analysis Plus (GBA +) (hyperlink https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/course-cours-en.html )

Pebrero 2020 - Bersyon 1