Tumawag para sa mga Direktor ng Lupon

Bumalik sa Mga Post

Ang paglilingkod sa SCWIST Board of Directors ay isang nakagaganyak na pagkakataon upang makakuha ng karanasan sa pamumuno at ipahayag ang iyong boses bilang isang babae sa STEM habang tinutulungan ang SCWIST na itaguyod, hikayatin at bigyan ng kapangyarihan ang mga kababaihan at babae sa agham, teknolohiya, engineering, at matematika.

Ang Lupon ay binubuo ng 10 o higit pang mga boluntaryong Direktor na binoto sa AGM noong Hunyo. Mangyaring tandaan na ang lahat ng mga kandidato ay dapat na kasapi ng SCWIST na nasa mabuting katayuan at dapat na makadalo sa karamihan ng mga buwanang pagpupulong ng Lupon, pati na rin ang mga aktibidad at kaganapan ng SCWIST. Ang mga termino ng miyembro ng lupon ay para sa dalawang taon simula Hunyo 2020 hanggang Agosto 2022.

Interesado? Mangyaring ipadala ang sumusunod sa resourcecentre@scwist.ca:

1. Ang iyong resume
2. 1-pahinang liham ng interes / cover letter na tumatalakay
                  a. bakit gusto mong sumali sa board,
                  b. kung ano ang inaasahan mong dalhin sa board, at
                  c. kung ano ang inaasahan mong makawala sa karanasan 
3. Kumpletuhin ang sumusunod na Kandidato ng Lupon mga katanungan

Ang deadline para sa aplikasyon ay Marso 31, 2020.

Para sa isang listahan ng mga posisyon ng Direktor, mangyaring tingnan ang aming website subalit inaanyayahan namin ang mga aplikante na magsumite ng isang pangkalahatang aplikasyon.    


Sa itaas