Scholarship para sa Science Communications Program ng SCWIST

Banff Center

 

 

Banff Center Science Communications 2015

Petsa ng programa: Hulyo 26, 2015 - Agosto 8, 2015

Hangganan ng aplikasyon: Marso 31, 2015

Nalulugod ang SCWIST na ipagpatuloy ang aming pakikipagsosyo sa programa ng Banff Science Communities, at inaalok ang aming pangalawang taunang iskolarship upang tumulong sa mga gastos sa pagdalo sa programa ng tag-init 2015, sa isang kabuuang $ 1,500.

Mangyaring mag-apply nang direkta sa pamamagitan ng Website ng Banff Science Communications, na may partikular na sanggunian sa mga termino ng iskolar ng SCWIST.

Pipili ang SCWIST ng isang kandidato para sa scholarship mula sa mga tinanggap sa programa at na nakilala sa sarili bilang isang miyembro ng SCWIST.

Ang mga kondisyon para sa pagtanggap ng scholarship ay:

  • Ibibigay ang priyoridad sa mga naging miyembro ng SCWIST na mahusay na nakatayo nang hindi bababa sa 6 na buwan sa pamamagitan ng deadline ng aplikasyon (Marso 31st, 2015) O kung hindi dating miyembro, nag-sign up para sa a pagiging kasapi ng buong taon kasama ang SCWIST bago mag-apply para sa scholarship. Upang mag-apply para sa pagiging isang miyembro ng SCWIST ng buong taon (wasto hanggang Abril 2016), mangyaring mag-email kay Andrea sa [protektado ng email].
  • Hinihiling din namin na ang nagwagi ay sumulat tungkol sa kanilang karanasan sa programa ng Banff Science Communications para sa isang taglagas na edisyon ng newsletter ng SCWIST, at makilahok sila sa isang kaganapan na may temang komunikasyon sa agham (tulad ng isang talakayan sa panel) na matukoy ng SCWIST sa ibang araw.