Taunang General Meeting (AGM) 2022

Bumalik sa Mga Post

Ang 41st SCWIST AGM ay gaganapin sa Miyerkules, Hunyo 22 mula 4:30-7:30pm. Ang kaganapan ay magaganap sa Zoom.

Ang lahat ng mga miyembro at interesadong indibidwal ay malugod na dumalo.

Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng mga uri ng mga bagay na tatalakayin/pagkakasunduan sa AGM:

  1. Tanggapin ang taunang ulat at mga pahayag sa pananalapi
  2. Tumanggap ng presentasyon mula sa Pangulo tungkol sa mga aktibidad at plano ng nakaraang taon para sa darating na taon
  3. Ipahayag ang mga miyembro ng komite/mga may hawak ng opisina para sa susunod na taon
  4. Itala ang anumang Honorary Life Membership na iginawad sa buong taon (kung mayroon man)
  5. Isaalang-alang ang anumang iba pang negosyo sa agenda

Ang mga miyembro ng SCWIST ay makakatanggap ng email na may Zoom invite, agenda para sa pulong, at isang ulat ng AGM na naglalaman ng mga ulat sa mga programa at komite ng SCWIST, mga profile ng mga iminungkahing bagong miyembro ng board, mga detalye sa isang espesyal na resolusyon na iminungkahi ng board para i-update ang bahagi ng mga batas ng lipunan, mga detalye ng aming bagong badyet sa taon ng pananalapi, at higit pa!

Bagama't malugod na tinatanggap ang pangkalahatang publiko na dumalo sa AGM, tanging ang mga miyembro ng SCWIST ang makakaboto sa mga iminungkahing pagbabago sa by-law at mga nominasyon ng Board. Magparehistro upang maging miyembro at samantalahin ang maraming benepisyo kabilang ang mga libre o may diskwentong tiket sa kaganapan, pag-access sa propesyonal na pag-unlad at mga programa sa pagtuturo, mga pagkakataong magboluntaryo kabilang ang pakikipag-ugnayan sa komunidad, at pagpapalawak ng iyong propesyonal na network sa mga kababaihan sa STEM.

Kung gusto mong dumalo sa AGM bilang miyembro ng publiko, maaari kang magparehistro dito.


Sa itaas