Taunang Pangkalahatang Pagpupulong - 2021

Bumalik sa Mga Post

SCWIST AGM - I-save ang petsa!

Ang 40th SCWIST Taunang Pangkalahatang Pagpupulong ay gaganapin sa online tulad ng sumusunod:

petsa: Wed, 16 Hunyo 2021
oras: 4: 30–7: 30pm
Lugar: Mag-zoom platform

Ang lahat ng mga miyembro at interesadong indibidwal ay malugod na dumalo.

Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng mga uri ng bagay na tatalakayin / napagkasunduan sa AGM:

  1. matanggap ang taunang ulat at mga pahayag sa pananalapi;
  2. makatanggap ng isang pagtatanghal mula sa Pangulo sa mga aktibidad at plano ng nakaraang taon para sa darating na taon;
  3. ipahayag ang mga myembro ng komite / may-ari ng tanggapan para sa susunod na taon;
  4. itala ang anumang Honorary Life Membership na iginawad sa buong taon (kung mayroon man);
  5. isaalang-alang ang anumang iba pang negosyo sa agenda.

Susundan namin agad ang isang paanyaya sa silid ng pagpupulong ng Zoom, agenda para sa pulong, at isang ulat ng AGM na naglalaman ng mga ulat sa mga programa at komite ng SCWIST, mga profile ng ipinanukalang mga bagong miyembro ng lupon, mga detalye sa isang espesyal na resolusyon na iminungkahi ng lupon upang mai-update bahagi ng mga batas sa lipunan, mga detalye ng aming bagong badyet ng taon ng piskal, at higit pa!

Manatiling nakatutok at markahan ang petsa sa iyong kalendaryo!


Sa itaas