Toolkit ng Adbokasiya

Ang adbokasiya ay ang pinakamahalagang tool na mayroon tayo bilang mga indibidwal, at bilang mga kolektibong grupo, upang turuan ang mga gumagawa ng desisyon sa paligid natin na maunawaan kung paano nakakaapekto ang kanilang mga patakaran sa ating buhay. 

Bibigyan ka ng toolkit na ito ng kumpiyansa na magtaguyod nang higit pa sa iyong kasalukuyang impluwensya, upang maunawaan ang iba't ibang anyo ng adbokasiya at itaas ang iyong boses para marinig - anuman ang iyong itinataguyod.

Sa SCWIST, ang aming pangunahing layunin sa adbokasiya ay upang maabot ang pagkakapantay-pantay para sa mga kababaihan at batang babae na naghabol sa mga karera sa STEM - at upang lumikha ng isang pangmatagalang, positibong epekto para sa mga kababaihan at lahat ng mga pangkat na naghahanap ng equity. Para sa impormasyon tungkol sa mga isyu na kinakaharap ng mga kababaihan sa STEM; at mga patakaran at pinakamahuhusay na kasanayan na maaari mong maitaguyod, mangyaring bisitahin ang STEM Diversity Champions Toolkit.

Upang matutunan kung PAANO impluwensiyahan at isulong ang pagbabago – mangyaring ipagpatuloy ang pagbabasa sa ibaba or i-download ang Advocacy Toolkit bilang isang eBook.


Sa itaas