Dashboard ng Diversity

Ang Diversity Dashboard

Ang Diversity Dashboard ay isang makabagong tool na idinisenyo upang bigyang-daan ang mga organisasyon ng STEM na sukatin at maunawaan ang pagkakaiba-iba ng kanilang mga manggagawa.

Ang Diversity Dashboard ay nakahanay sa pederal na pamahalaan 50-30 Hamon, na naghihikayat sa mga kumpanya na makamit ang pagkakapantay-pantay ng kasarian (50%) at makabuluhang representasyon (30%) ng mga grupong kulang sa representasyon, kabilang ang mga indibidwal na may lahi, mga komunidad ng 2SLGBTQI+, mga bagong dating sa Canada, mga taong may kapansanan, at mga Katutubo sa mga tungkulin sa pamumuno.

Sa pamamagitan ng paggamit sa Diversity Dashboard, ang mga kumpanya ng STEM ay gumagawa ng kritikal na hakbang sa pagpapaunlad ng mga inclusive environment at pagsusulong ng equity, diversity, at pagsasama sa STEM.

Ang Diversity Dashboard ay nagbibigay sa mga kumpanya ng paraan upang subaybayan ang kanilang pag-unlad, ihambing ang kanilang pagganap sa mga pamantayan ng industriya at tukuyin ang mga partikular na lugar para sa mga naka-target na interbensyon.

Gawin ang unang hakbang patungo sa pagbuo ng isang mas inklusibong hinaharap gamit ang Diversity Dashboard ng SCWIST. Sama-sama, maaari tayong lumikha ng mga kapaligiran kung saan ang lahat ng indibidwal ay maaaring umunlad at mag-ambag sa pagbabagong pagbabago.

Tanong

May tanong tungkol sa Diversity Dashboard? email sa amin or isumite ang form ng suporta.


Sa itaas