Ang Advocacy ay ang pinakamahalagang tool na mayroon tayo bilang mga indibidwal, at bilang mga sama na pangkat, upang turuan ang mga tagagawa ng desisyon sa paligid namin na maunawaan kung paano nakakaapekto ang aming mga patakaran sa ating buhay. Ang toolkit na ito ay magpapalakas sa iyo ng kumpiyansa na magtaguyod nang lampas sa iyong kasalukuyang impluwensya, upang maunawaan ang iba't ibang mga uri ng adbokasiya at itaas ang iyong boses na maririnig - anuman ang itaguyod mo.

Sa SCWIST, ang aming pangunahing layunin sa adbokasiya ay upang maabot ang pagkakapantay-pantay para sa mga kababaihan at batang babae na naghabol sa mga karera sa STEM - at upang lumikha ng isang pangmatagalang, positibong epekto para sa mga kababaihan at lahat ng mga pangkat na naghahanap ng equity. Para sa impormasyon tungkol sa mga isyu na kinakaharap ng mga kababaihan sa STEM; at mga patakaran at pinakamahuhusay na kasanayan na maaari mong maitaguyod, mangyaring bisitahin ang STEM Diversity Champions Toolkit.

Upang malaman PAANO maka-impluwensya at magtaguyod para sa pagbabago - mangyaring panatilihin ang pagbabasa sa ibaba.