Salamat sa lahat ng aming mga sponsor, boluntaryo, mga miyembro ng komite, at iba pang mga tagasuporta na tumulong sa SCWIST na maisakatuparan ang pananaw nito.