Isang PAGHAHANAP NG PERSONS ARAW

Miyerkules, Oktubre 22, 2014 | 11:30 – 1:30

11:30 am Panlipunan; 12 Noon Luncheon at Tagapagsalita

"Mga Babae sa Lupon: Personal, Praktikal at Pampulitika na Mga Saloobin"

Tagapagsalita: Anne Giardini

Chancellor ng Simon Fraser University

Noong 1929, limang kababaihan sa Canada, na kilala bilang ang Sikat na Lima, matagumpay na ipinagtaguyod na magkaroon ng mga babaeng ideklara na mga tao. Ipinagdiriwang namin ang mga ito tuwing Oktubre sa Araw ng mga Tao. Salamat sa kanila, ang mga kababaihan ngayon ay maaaring mahirang bilang mga hukom o sa Senado, ay ginawang Pangulo at Chancellors ng ating mga unibersidad at tinatanggap na umupo sa mga talahanayan ng mga silid ng ating mga korporasyon, samahan at hindi kita.

Isa sa mga babaeng tulad ng kasalukuyan Anne Giardini, na itinalaga bilang Chancellor ng SFU noong Hunyo 2014. May hawak siyang BA mula sa SFU (Economics), LLB mula sa UBC, at LLM mula sa Cambridge University (Trinity Hall). Siya ay isang kasalukuyan o nakaraan na miyembro ng mga board sa isang malawak na spectrum at nagsilbi bilang Pangulo ng Weyerhaeuser Company Limited mula 2008 hanggang Hunyo 2014. Siya rin ang tumatanggap ng mga parangal sa pamunuan ng ligal at korporasyon at siyang may-akda ng dalawang nobela.

Noong 2013-14, nagsilbi si Anne sa Advisory Council ng Pamahalaan ng Canada para sa Pagtataguyod ng Babae sa Mga Lupon. Halika sa Hycroft upang marinig ang kanyang personal, praktikal at pampulitikang mga saloobin at upang ipagdiwang ang kanyang mga nagawa.

Pagpasok: Pananghalian at Tagapagsalita

Pangkalahatang $ 45 + buwis ~ Mga miyembro ng UWCV $ 36 + buwis

Book Online o telepono 604-731-4661 upang magparehistro noong 17 Oktubre

(Mangyaring tandaan na ang lokasyon para sa kaganapang ito ay hindi pa naa-access ang wheel chair.)

Ang kaganapang ito ay isinaayos ng Status of Women and Federation Committee

Mga Taong Poster ng Tao ng PDF