ਸਮਾਗਮ

ਸੈਂਡੀ ਐਕਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਟੈਮ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਰੇਡੀਓ CKNW ਜੋਨ ਮੈਕਕੌਮ ਸ਼ੋ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਵਰਲਡ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਲਰਨਿੰਗ ਲੀਡ ਸੈਂਡੀ ਈਕਸ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ SCWIST ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ […]

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "
ਸਿਖਰ ਤੱਕ