ਸਮਾਗਮ

ਮਾਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ: STEM ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ SCWIST ਦਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ

/

ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਡੇਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, SCWIST ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ […]

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "
ਸਿਖਰ ਤੱਕ