2023 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਗਿਆਨ ਨੀਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ SCWIST ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੌਜੂਦਗੀ

ਵਾਪਸ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ

CSPC2023 'ਤੇ SCWIST

ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ STEM ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

13 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ, SCWIST ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮੇਲਾਨੀਆ ਰਤਨਮ ਨੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ: ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਲਈ STEM ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ, 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ 2023 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਗਿਆਨ ਨੀਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ. ਪੈਨਲ ਨੇ STEM ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ STEM ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ: 2023 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਫਿਊਚਰ ਪੈਨਲ ਲਈ STEM ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ।

STEM ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੈਕ ਕਰਨਾ

ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲਾਂ ਵੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਘੁੱਗੀ ਪਾਈ। 

ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਨਲ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੱਲ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ:

 • ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਇਕੁਇਟੀ, ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ (IDEA): STEM ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ IDEA ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ।
 • ਭੁਗਤਾਨ ਇਕੁਇਟੀ: ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ STEM ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਨਖਾਹ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ।
 • ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ: STEM ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ।
 • ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ: ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੈਨਲ STEM ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ।
 • ਲਿੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ (GBV): ਪੈਨਲ STEM ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ GBV ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰੇਗਾ।

ਸਪੀਕਰ 

SCWIST ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ: 

 • ਆਇਨਸਲੇ ਲੈਟੂਰ, IDEA-STEM ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ
 • Andrea Doucet, (ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ.) ਲਿੰਗ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਟੀਅਰ 1 ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਸਰਚ ਚੇਅਰ, ਬ੍ਰੌਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਜੈਂਡਰ ਐਂਡ ਵੂਮੈਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਕਾਰਲਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ।
 • ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇਡੀ ਵਾਰਡ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਿਰਤ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
 • ਨਾਹੇਦਾ ਸਹਿਤੌਤ ਵੱਲੋਂ ਡਾ, ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਕੈਨੇਡਾ
 • ਪੋਹ ਤਨ ਡਾ, STEMedge Inc. ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ CEO ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ SCWIST ਪ੍ਰਧਾਨ
 • ਹਾਰਮੀ ਮੇਂਡੋਜ਼ਾ, WomanACT ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
 • ਡਾ: ਮੇਲਾਨੀਆ ਰਤਨਮ, SCWIST ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਸੰਚਾਲਕ)

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ

ਟੈਮ ਫਾਮ, SCWIST ਦੇ ਯੁਵਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਗਿਆਨ ਨੀਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ: “ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਪਾਲਿਸੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲੁਕਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ।” ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਗਿਆਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹੋ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ "ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਪਾਲਿਸੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲੁਕਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ"।

ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ

ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ STEM ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ SCWIST ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹੋ ਸਬੰਧਤ, ਫੇਸਬੁੱਕ, Instagram ਅਤੇ X, ਅਤੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦੀ ਗਾਹਕੀ


ਸਿਖਰ ਤੱਕ