STEM ਸਟ੍ਰੀਮਜ਼

STEM ਸਟ੍ਰੀਮਜ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਇਲਟ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਅੱਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਭਰੋ ਵਿਆਜ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਫਾਰਮ.

ਮੁਫਤ ਪੂਰਵ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ

STEM (ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਗਣਿਤ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ (ਦੁਬਾਰਾ) ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

STEM ਸਟ੍ਰੀਮਜ਼ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ STEM ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ/ਅਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ* ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ STEM ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ, ਕੋਚਿੰਗ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ!

 • ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰ, ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇੰਟਰਵਿਊ, ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨਾ 'ਤੇ ਕੋਰਸ
 • ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਬਦਲਣ ਸਮੇਤ
 • ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ

*STEM ਸਟ੍ਰੀਮਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਸਿਜੈਂਡਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ - ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਗਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਰਾਮਦੇਹ ਹਨ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ।

ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ?

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ:

 1. ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਾਂ ਲਿੰਗ-ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
 2. ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ:
  • ਨਸਲੀ
  • ਸਵਦੇਸ਼ੀ
  • 2SLGBTQ+
  • ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ
  • ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਹੋਣਾ
 3. ਇੱਕ STEM ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖੋ
 4. 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ
 5. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ/ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ।

ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਉ

8 ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਸ

STEM ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ।

 • ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰੋ: ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਅਤੇ ਕਵਰ ਲੈਟਰ ਰਾਈਟਿੰਗ
 • ਆਪਣੀ ਔਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਓ
 • ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਹੁਨਰ 101
 • ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​​​ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਹੁਨਰ
 • ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨਾ
 • ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ
 • ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਝ
 • ਵਰਕਪਲੇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 • ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ/ਨਿਰਭਰ ਸਹਾਇਤਾ
 • ਆਵਾਜਾਈ
 • ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ
 • ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ
 • ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
 • ਅਨੁਕੂਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
 • ਅਨੁਕੂਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈੱਟ-ਅੱਪ
 • ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ
 • ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
 • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ

1-ਆਨ-1 ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਲਾਹਕਾਰ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ।

ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ

"ਮੇਕਪਸੀਬਲ"SCWIST ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

SCWIST ਮੈਂਬਰੀਪੀ (1 ਸਾਲ)

 • SCWIST ਇਵੈਂਟਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਸਪੀਕਰ, ਕਰੀਅਰ ਮੇਲੇ)
 • STEM ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪੀਅਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ
 • ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ)

ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਮਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ

ਕੋਰਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕੋਰਸ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ 2 ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। 

ਕੋਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਰੇਕ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

 • 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ
 • 4 ਖੁੱਲੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਘੰਟੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਨਾਲ 25-ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 • ਇੱਕ ਵਰਕਬੁੱਕ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਾਂ?

STEM ਸਟ੍ਰੀਮਜ਼ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਫਾਰਮ ਭਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: sstreams@scwist.ca

ਪ੍ਰਸੰਸਾ

"[ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ: ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਅਤੇ ਕਵਰ ਲੈਟਰ] ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"


"ਨਤਾਸ਼ਾ ਨੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਲਿਆਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਗਤੀ, ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ!"


"ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ! ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ।"


"ਮੇਰੇ ਮੇਕ-ਸ਼ਿਫਟ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸੀ।"


"ਜੈਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ!"


ਸਵਾਲ

STEM ਸਟ੍ਰੀਮਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਇਲਟ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਵਿਆਜ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਫਾਰਮ.

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ (ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ)। ਕੁਝ ਰੈਪ-ਅਰਾਊਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ।

STEM ਸਟ੍ਰੀਮਜ਼ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਸਿਖਰ ਤੱਕ