ਜੌਬ ਬੋਰਡ

ਜਨਵਰੀ 22, 2023 / ਕਾਰਲਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ - ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਏਰੋਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ) ਏਰੋਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ

ਵਾਪਸ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੇ

ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਏਰੋਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ) ਏਰੋਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ

ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਏਰੋਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ) ਏਰੋਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ

ਵੇਰਵਾ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ

ਨੌਕਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਅਕਾਦਮਿਕ

ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ

ਕਰੀਅਰ ਲੈਵਲ

ਹੋਰ

ਸਟੇਮ ਸੈਕਟਰ

ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ


ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਖੇਤਰ: ਏਰੋਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੂਨਿਟ: ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਏਰੋਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ

ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ (ਮਿਆਦ-ਟਰੈਕ)

ਰੈਂਕ/ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਟਲ: ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ: 1 ਜੁਲਾਈ, 2023 (ਲਚਕਦਾਰ)

ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ: ਭਰਨ ਤੱਕ

ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਏਰੋਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ-ਟਰੈਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਏਰੋਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਲਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੋਵੋਸਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ https://carleton.ca/deputyprovost/jobs/academics/.

ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖੋਜ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਰੋਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਈਂਧਨ; ਰੋਟਰਕ੍ਰਾਫਟ ਅਤੇ ਯੂਏਵੀ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ; ਜਾਂ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ-ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ-ਸਿਸਟਮ ਏਕੀਕਰਣ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ, ਬਹੁ-ਸੰਸਥਾ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਿਤ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਅਤੇ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੂਨਿਟ ਬਾਰੇ
ਬੈਚਲਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਵਿਭਾਗ ਮਕੈਨੀਕਲ, ਏਰੋਸਪੇਸ, ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ, ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਵਿਭਾਗ ਮਕੈਨੀਕਲ, ਏਰੋਸਪੇਸ, ਸਮੱਗਰੀ, ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ, ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਨਰਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਪੱਧਰ, ਵਿਭਾਗ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਏਰੋਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਏਰੋਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਕਤ ਏਰੋਸਪੇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਏਰੋਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਲਟਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਰੋਸਪੇਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ http://carleton.ca/mae.

ਯੋਗਤਾ
ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਜ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਨ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੀਅਰ-ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਯੋਗ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਯੋਗ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਾਰਲਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ
ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ, ਕਾਰਲਟਨ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਸਟਾਫ, ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਧਿਐਨ ਦੇ 31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਲਟਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੋਜ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੀਡੀਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪੰਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਲਟਨ ਅਤੇ ਓਟਾਵਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁੰਦਰ ਕੈਂਪਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ, ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਲਟਨ ਦੇ ਪਾਲ ਮੇਨਟਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਓਟਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਕਾਰਲਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤਮਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ: ਔਰਤਾਂ; ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ; ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਇਨੂਇਟ ਅਤੇ ਮੈਟਿਸ ਲੋਕ; ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ; ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਲਟਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਕਿਨਾਮਾਗਾਵਿਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਚੇਅਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅੰਤਮ: 17/04/2023

ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਲਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੋਵੋਸਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ https://carleton.ca/deputyprovost/jobs/academics/.

ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਜੀਵਨ, ਤਿੰਨ ਰੈਫਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਨ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। , ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਿੰਗਲ PDF ਫਾਈਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜੋ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੌਨ ਮਿਲਰ, ਚੇਅਰ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਂਡ ਐਰੋਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕਾਰਲਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਈਮੇਲ: Hiring.MAE@carleton.ca

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਹੋ।


ਸਿਖਰ ਤੱਕ