ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ

Loading Events

«ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ

 • ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ.

ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ

ਨਵੰਬਰ 29, 2023 @ 12:00 ਵਜੇ - 1: 00 ਵਜੇ

ਮੁਫ਼ਤ
SCWIST x The Thoughtful Co ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ।

1981 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, SCWIST ਨੇ STEM ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ STEM ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਾਗਮ SCWIST x The Thoughtful Co. ਨਾਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ:

ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੋਫੀ ਵਾਰਵਿਕ, ਜੋ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਲਿੰਗ ਇਕੁਇਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰੋਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਲੀਅਨ ਕਲਾਈਮੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੁਨਰ-ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ.
 • ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਰ-ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ
  ਲਚਕਤਾ ਲਈ.
 • ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪੜਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
  ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ।
 • ਮੁੱਖ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਗੇ
  ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ.

ਇਿੰਗਸਲਸ਼

ਜਿਲੀਅਨ ਕਲੀਮੀ

ਜਿਲੀਅਨ ਕਲੀਮੀ, The Thoughtful Co ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਦੋ ਗਲੋਬਲ ਰਿਟੇਲਰਾਂ 'ਤੇ ਇਨ-ਹਾਊਸ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੂਲੁਲੇਮੋਨ ਵਿਖੇ, ਉਸਨੇ ਗਲੋਬਲ ਇਕੁਇਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਿਰਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਪੂਰਨਤਾ, ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਉਸਨੇ The Thoughtful Co ਦੀ ਸਹਿ-ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਉਸਦੇ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ।

ਸੋਫੀ ਵਾਰਵਿਕ

ਸੋਫੀ ਵਾਰਵਿਕ, ਥੌਟਫੁਲ ਕੋ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਿੰਗ ਇਕੁਇਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰੋਤ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮਹਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਵੂਮੈਨ ਇਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ (WCE) ਦੀ ਸਹਿ-ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ The Thoughtful Co ਦੀ ਸਹਿ-ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਲਿੰਗ ਸੰਮਲਿਤ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕੇ।

ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ:

ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ, ਬੋਨਸ, ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪ, ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਸ਼ੇਅਰ ਯੂਨਿਟ, ਲਾਭ, ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਛੁੱਟੀਆਂ, ਵਿਭਾਜਨ, RRSP/401Ks/ESPPs, ਗੈਰ-ਮੁਕਾਬਲੇ, ਭੱਤੇ, ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ!

ਈਮੇਲ: contact@thethoughtfulco.net, ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.thethoughtfulco.net, Instagram: @thethoughtful.co, ਲਿੰਕਡਇਨ: www.linkedin.com/company/the-thoughtful-co

ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਹਿਮਤੀ

ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ SCWIST ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ SCWIST ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਈ-ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। , ਅਤੇ ਹੋਰ. ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ SCWIST ਦੁਆਰਾ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ

ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ commsevents@scwist.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਵੇਰਵਾ

ਤਾਰੀਖ:
ਨਵੰਬਰ 29, 2023
ਟਾਈਮ:
12: 00 ਵਜੇ - 1: 00 ਵਜੇ
ਲਾਗਤ:
ਮੁਫ਼ਤ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ:
https://www.eventbrite.ca/e/advocating-for-yourself-at-work-tickets-737382840927
ਸਿਖਰ ਤੱਕ