ਵਕਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਟੂਲਕਿੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ, ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ - ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਐਸ.ਸੀ.ਵਾਈ.ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਤੇ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਵਕਾਲਤ ਟੀਚਾ ਐਸਟੀਈਐਮ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ womenਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ - ਅਤੇ andਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੁਇਟੀ ਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ. ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੋ ਐਸਟੀਈਐਮ ਦੀਆਂ womenਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਸਟੈਮ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟੂਲਕਿੱਟ.

ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ - ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ.


ਸਿਖਰ ਤੱਕ